Tentang Zakat

Zakat dapat diartikan sebagai penunaian kewajiban pada harta yang khusus, dengan cara yang khusus, dan disyaratkan ketika dikeluarkan telah memenuhi haul (masa satu tahun) dan nisab (ukuran minimal dikenai kewajiban zakat). Zakat pun kadang dimaksudkan untuk harta yang dikeluarkan. Sedangkan muzakki adalah istilah untuk orang yang memiliki harta dan mengeluarkan zakatnya

Perintah zakat disebut sebanyak 32 kali dalam Al-Quran. Salah satunya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk." (QS. Al-Baqarah : 43)

Wajib untuk semua muslim yang bernyawa. Zakat yang dikeluarkan senilai 2,5 kg beras dan diberikan pada bulan Ramadhan.

Wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta mengendap sebanyak 85 gram emas dalam kurun waktu 1 tahun. Zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari jumlah harta yang dimiliki.

Wajib bagi setiap muslim yang berprofesi apabila penghasilan yang diperoleh senilai dengan 520 kg beras saat menerima. Zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari pendapatan yang didapat.

Wajib bagi muslim yang bercocok tanam apabila hasil panen sudah mencapai 653 kg gabah / 520 kg beras. Zakat yang dikeluarkan sebesar 10% bila perairan alami dan 5% apabila perairan oleh tenaga manusia.

Wajib bagi muslim yang berdagang apabila penghasilan sudah mencapai 85 gram emas dalam kurun waktu 1 tahun. Zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari penghasilan yang didapat.

Membayar fidyah adalah memberikan makan kepada orang miskin satu hari sejumlah hari tidak puasa dengan satu/dua mud fidyah makanan pokok.

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 60)

Daftar Jenis Mustahiq:

 1. Fakir
 2. Miskin
 3. Amil Zakat
 4. Muallaf
 5. Hamba Sahaya
 6. Terlilit Hutang
 7. Fii Sabilillah
 8. Musafir

 1. Melindungi di Hari Kiamat
 2. Mengurangi penyakit hati dalam diri
 3. Akan didoakan oleh para malaikat
 4. Mendapatkan rezeki yang berlipat ganda
 5. Menyucikan diri dan harta
 6. Mendapatkan berkah Illahi
 7. Sebagai pelindung dari segala macam musibah
 8. Sebagai obat dari berbagai macam penyakit jasmani dan rohani

Butuh bantuan seputar Zakat, Infaq dan Shodaqoh?